15 Νοε 2011

Προσφυγή στο ΣτΕ από Λαυρεντιάδη

Ζητεί την ακύρωση των αποφάσεων της ΤτΕ και του υπουργείου Οικονομικών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας και του υπουργείου Οικονομικών. Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ζητάει να ακυρωθούν η απόφαση της ΤτΕ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Proton Bank, διορίστηκε προσωρινός επίτροπος, αλλά και εκείνη του υπουργείου Οικονομικών που ίδρυε τη νέα Proton Bank. Επικαλείται αντισυνταγματικότητα των αποφάσεων διότι δεν εκλήθη ο ίδιος για ακρόαση ενώ υποστηρίζει πως οι αποφάσεις αντιβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα

πηγή ΤΟ ΒΗΜΑ

10 Νοε 2011

ExelGroup: Δώδεκα (12) έτη εγγύηση προϊόντος για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

Σε επέκταση της εγγύησης για τη σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων ESP series 60 (πολυκρυσταλλικά και μονοκρυσταλλικά φ/β πλαίσια) από πέντε (5) σε δώδεκα (12) έτη, προχώρησε η ExelGroup. Η εγγύηση προϊόντος ήδη έχει τεθεί σε ισχύ από αρχές Οκτωβρίου και έρχεται να συμπληρώσει την εγγύηση απόδοσης ονομαστικής ισχύος (90% για τα πρώτα 12 έτη και 80% για τα 26 έτη), με σκοπό να συνεχίσει η σειρά ESP series 60 να παρέχει από τις μεγαλύτερες εγγυήσεις της αγοράς.

Με την επέκταση της εγγύησης, σκοπός της ExelGroup είναι να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς, οι οποίες υπαγορεύουν την παραγωγή προϊόντων αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και ποιότητας. Η εταιρεία χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από αξιόπιστους προμηθευτές παγκοσμίως, αλλά και μέσα από τον αυστηρότατο ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε όλη την παραγωγική διαδικασία και φυσικά τις πιστοποιήσεις που έχει λάβει, παρέχει στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά ανταγωνιστικά προϊόντα.
Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ExelGroup κ. Σταύρος Τριανταφύλλου επισημαίνει: «Με την επέκταση της εγγύησης η ExelGroup θέλει να παρέχει στους πελάτες και επενδυτές της αγοράς των φωτοβολταϊκών, την απαιτούμενη ασφάλεια με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Ιδιαίτερα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε, τέτοιες κινήσεις αποδεικνύουν ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικά προϊόντα, ικανά να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισμό».

9 Νοε 2011

Οδηγίες για αυτασφάλιση απολυόμενων 55-64 ετών (αχρείαστο να ναι...)

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για την αυτασφάλιση απολυόμενων

Αφορά ανθρώπους χωρίς δουλειά ηλικίας 55 έως 64 ετών


Προθεσμία έως τις 13 Δεκεμβρίου 2011 δίνει το ΙΚΑ σε χιλιάδες απολυμένους ηλικίας 55 έως 64 ετών προκειμένου να αυτασφαλισθούν με σκοπό να αναγνωρίσουν ένσημα τριών ετών. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας κατ΄εφαρμογήν του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως 64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καταγγέλλεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Η άσκηση του δικαιώματος αυτασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Όσοι απολυθέντες δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου μετά τη δημοσίευση του ν. 3863/2010έχουν τη δυνατότητα να το ασκήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2297/Β/13-10-2011), δηλαδή από 13-10-2011 έως 13-12-2011.

Οι απολυθέντες ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Παροχής Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών, λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στο κόστος της αυτασφάλισης υποχρεούται να συμμετέχει ο πρώην εργοδότης − καταγγέλλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με : i) το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών συμπληρωμένων έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ' ανώτατο όριο. ii) το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπληρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση από τον απολυθέντα τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ' ανώτατο όριο.

Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την κάλυψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφάλισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις ως δικαιούχοι για ένταξη στο καθεστώς αυτασφάλισης είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον:

α. έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

β. Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.

γ. Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

δ. Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Προκειμένου για απολυθέντες από 15/7/2010 και έως 04/08/2011 που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, η προθεσμία για εγγραφή στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ− ΕΤΑΜ είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης (13.10.2011 - 13.12.2011).

Εξαιρούνται:

α. οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

β. οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),

γ. οι κατ' οίκον εργαζόμενοι,

δ. οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, και

ε. οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα εκδίδουν, στους αναφερόμενους δικαιούχους, Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Επίσης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) θα προβαίνουν στην θεώρηση του αντίγραφου της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, του δικαιούχου.

πηγή ΤΟ ΒΗΜΑ