4 Μαΐ 2012

Γυναίκα και κλιματική αλλαγή: μια πρόκληση του σήμερα


Oι γυναίκες υφίστανται τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών πολύ περισσότερο από ότι οι άνδρες άρα είναι λογικό ότι είναι συνολικά περισσότερο εκτεθειμένες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Με έκθεσή της η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Nikole Kiil-Nielsen, ζητά ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.